PRZEDSZKOLE NR 3

"Bajkowe Zacisze"

ul. 3 stycznia 70

64-300 Nowy Tomyśl

te. 061 44 22 736

Piszcie do nas!

Czekamy na Wasze opinie i pytania pod adresem:

bajkowezacisze@gmail.com

 

 Jesteśmy na Facebooku

 https://www.facebook.com/bajkowezacisze/?fref=ts

 

Nasze Motto:

"POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU"

M. Montessri

 

ZAPRASZAMY

DO CZARODZIEJSKIEJ KRAINY

KRASNALA ŚMIAŁKA UMIAŁKA !!!

 

Nowy numer rachunku obowiązujący od 01.01.2017

PKO BP Odział 1 w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia 1

W nazwie odbiorcy należy wpisać: Przedszkole Nr 3 w Nowym Tomyślu ul. 3-go Stycznia 70

Opłaty prosimy wpłacać na konta:

Konto za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odsetki od

nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za pobyt:

2 4 1 0 2 0 4 1 4 4 0 0 0 0 6 2 0 2 0 2 0 7 7 7 3 3

Konto za żywienie oraz odsetki

od nieterminowych wpłat z tytułu

opłaty za żywienie:

1 9 1 0 2 0 4 1 4 4 0 0 0 0 6 9 0 2 0 2 0 6 0 4 0 8

WAŻNE!!!

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ

ABY W TREŚCI PRZELEWU

WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA,

NR EWIDENCYJNY

ORAZ MIESIĄC ZA KTÓRY

DOKONYWANA JEST WPŁATA,

TYTUŁ PŁATNOŚCI CZY TO JEST OPŁATA

ZA POBYT CZY  OPŁATA ZA ŻYWIENIE

CZY ODSETKI.

W przypadku wpłaty na nieodpowiednie konto,

należy dokonać

powtórnej wpłaty na właściwe konto.

Rozliczenie nadwyżki nastąpi

w następnym miesiącu.

 

KONTO RADY RODZICÓW

(nowy numer rachunku)

BZ WBK

971090 1388 0000 0001 1999 9501

(DAROWIZNY)

 

FACEBOOK

 

DOJAZD

https://www.google.pl/maps/place/3+Stycznia+70,+64-300+Nowy+Tomy%C5%9Bl/@52.323657,16.119684,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47042af6bc63d4f7:0x51b74e940b7cf9b5

 

 


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery