A było to tak...


 „Bajkowe Zacisze”

 

            Nasze Przedszkole powstało w roku 1975.

Było to przedszkole dwu-oddziałowe dla 60 dzieci.

Te dwa oddziały powstały z sali konferencyjnej

znajdującej się przy restauracji „Zacisze”-

stąd nazwa Przedszkola.

Od 1980 roku rozpoczęła się rozbudowa przedszkola.

Co roku przybywał jeden oddział dobudowywany przez

zakład opiekuńczy: „Gminną Spółdzielnię Samopomoc

Chłopska”, której prezesem był wówczas Henryk

Maćkowiak. Za wkład w rozwój oświaty otrzymał on od

przedszkola i dzieci Order Uśmiechu. W 10 lat po otwarciu

przedszkola liczyło ono 7 oddziałów i uczęszczało do niego

195 dzieci. W ramach tych 7 oddziałów dwa, przeznaczone

dla dzieci 6- letnich, mieściły się w Liceum

Ogólnokształcącym, a następnie w bloku Spółdzielni

Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. W latach 1988/89

i 1989/90 w przedszkolu funkcjonowało aż 8 oddziałów.

 

              Od początku powstania placówki aż do roku 1990 jej

dyrektorem była pani Wiesława Spychała. We wrześniu

1990 roku stanowisko dyrektora objęła pani Barbara

Tratwal, natomiast funkcję wicedyrektora pełniła pani

Krystyna Baran.

 

             Obecnym dyrektorem Przedszkola „Bajkowe Zacisze”

jest mgr Anna Wojcieszak, które objęła to stanowisko we

wrześniu 1999 roku. To z jej inicjatywy powstał w 2001

roku pierwszy w powiecie nowotomyskim oddział

integracyjny. Grupa integracyjna pozwala dzieciom

zdrowym i dzieciom o specjalnych potrzebach

edukacyjnych uczyć się bawić i poznawać siebie

nawzajem. Przedszkole stara się cały czas wychodzić

naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców.

Dysponujemy szeroką gamą zajęć dodatkowych,

organizujemy liczne wycieczki i wyjazdy, prowadzimy

zajęcia hipo- terapeutyczne oraz logopedyczne. Staramy

się wspierać rozwój wszystkich dzieci w zależności do ich

potrzeb i możliwości rozwojowych. Jeśli zaistnieje taka

potrzeba przedszkole jest gotowe otworzyć drugi oddział

integracyjny tak, aby każde dziecko, które nie rozwija się

harmonijnie miało szansę na edukację.

 

 na zdjęciu panie Wiesława  Spychała i Barbara Tratwal


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery